RODINNÉ SPORTOVÁNÍ S VLKY

je volnočasový projekt pro ČLENY I NEČLENY našeho klubu nabízející bezpečné pohybové aktivity v době pokračujícího nouzového stavu za dodržení vládních nařízení a zdravotních doporučení. 

1. 4. 2021 - čtvrtek
míče a pomůcky budou umístěny od 1400 do 1730 hod
od 2. 4. - pátek 
pomůcky již nebudou v areálu Pilák umisťovány

PROJEKT JE UKONČEN !!!
AKTUALIZOVÁNO 1. 4. 2021 8:00

po instalaci košů na DiscGolf již nebudou pomůcky a míče ve volnočasovém areálu Pilák umisťovány. Projekt je ke dni 1.4. ukončen.

Ve snaze podpořit aktivní pohyb a sportování dětí jsme nejen pro naše členy, ale i rodiče a veřejnost připravili venkovní aktivity v rekreačním areál Pilák. Naleznete zde celkem 10 venkovních aktivit pro děti 5 - 15 let s využitím různých sportovního pomůcek a míčů. Každé stanoviště nabízí 3 - 6 aktivit různé obtížnosti pro děti různého věku.  

Detailní popis jednotivých stanovišť a možnosti využití pomůcek na nich najdete přímo v areálu Pilák na odhodových kobercích pro Frisbee golf.  U každého stanoviště jsou k dispozici míče nebo pomůcky pro vyzkoušení jednotlivých cviků. Je na každé rodině či sportovci, jaké cvičení si vybere a vyzkouší. 

Pomůcky pro projekt "Rodinné sportování s Vlky" poskytuje BK Vlci Žďár a budou v areálu k dispozici pravidelně (byť v závislosti na počasí) mezi 1400 hod. a 1730 hod. Prosíme všechny děti, rodiče, sportovce, aby pomůcky využívali s opatrností a vraceli je na připravená místa. 

MAPA OUTDOOROVÝCH AKTIVIT V REKREAČNÍM AREÁLU PILÁK

POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT V AREÁLU

- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis/ video připravujeme
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu
- podrobný popis aktivit k náhledu

Při přípravě projektu jsme důsledně vycházeli z usnesení vlády ČR č. 216 o přijetí krizového opatření, ve kterém se mj. nařizuje:

2.    pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
c)    cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště
usnesení vlády č. 216