Sportovní a basketbalové přípravky BK

určeno hlavně pro kluky a holky ze 4. a 3. tříd - ročník narození 2012, 2013 

  • pondělí    15:00 -16:30 h  ( tělocvična 3. ZŠ)
  • středa    16:00 - 17:30 h  (klubová hala BK - Komenského 4) 
    (sraz k tréninku vždy u vstupu klubové haly BK)
  • úterý        14:30 -16:00 h  (klubová hala BK - Komenského 4)
  • čtvrtek     17:00 - 1830 h  (tělocvična 2.ZŠ) 
    (sraz k tréninku vždy u vstupu klubové haly BK)

+ středa     15:30 -17:00 hod  MIX (tělocvična 3.ZŠ) - dobrovolný všesportovní trénink pro kluky i holky ročníků 2011, 2012

ZAČÍNÁME SPORTOVAT OD 2.9. 2021

Hlavní náplní tréninku v tomto věku je především všeobecný pohybový a dovednostní rozvoj holek i kluků - obratnost, hbitost, rychlost, samostatnost spolu s rozvojem dovedností s míčem. Rozvoj těchto dovednosti zajištují naší trenéři takovou formou, která děti baví, motivuje a celkově vytváří pozitivní vztah ke sportu a pohybu. V průběhu roku se děti z basketbalové přípravky mohou zúčastnit prvních turnajů, určených i svým obsahem a pravidly pro tuto věkovou kategorii tzn. děti 3. a 4. tříd.

Aktuality