Členské příspěvky 2022/ 2023

Výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2022/ 2022 schválil Výkonný výbor BK Žďár nad Sázavou,z.s. 29.6.2022 . Součástí platby klubových členských příspěvků je i platba členských příspěvků ČBF ve výši 200 - 400,- Kč, kterou klub hradí za každého člena klubu. 

Kolik platit?

Aktivní členové - Aktivními členy jsou hráčky a hráči hrající soutěž organizovanou ČBF pod hlavičkou klubu nebo jsou členy klubu a hostují v jiném klubu
Snížené členské příspěvky - Snížená výše členských příspěvků se týká všech trenérů resp. aktivních členů klubu a jejich dětí, dále také všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy klubu. Výše snížených členských příspěvků sourozenců je ve výši 70% pro danou věkovou kategorii. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy, kteří mají vlastní příjem.
Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem, kteří mají zaplacený stanovený členský příspěvek.

Členský příspěvek

Snížený členský příspěvek

Kategorie U11 a starší

5.600 Kč

3.900,- Kč

Klubové přípravky U10

3.600 Kč

2.500,- Kč

Basketbalová Školička, Pohybové kroužky na ZŠ

1.400 Kč

1.000,- Kč

Trenér resp. aktivní člen klubu

500,- Kč

Dítě trenéra resp. aktivního člena klubu

800,- Kč

Neaktivní člen klubu

100,- Kč

Jak platit?

Zaslat na účet: 2000054673/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo bez lomítka
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 1.9. – 31. 10. 2022

Jiná platba než na účet není akceptována!!!

Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení níže uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována.
Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na info@basketzdarns.cz