Členské příspěvky 2023/ 2024

Výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2023/ 2024 schválil Výkonný výbor BK Žďár nad Sázavou,z.s. 16.5.2023. Důvodem úpravy výše členských příspěvků jsou stále rostoucí náklady na nájmy, energie, cestovné a stravné, náklady na dopravu, náhrady rozhodčím, ceny ubytování apod., ale výše dotací se několik let nemění. Součástí platby klubových členských příspěvků je i platba členských příspěvků ČBF ve výši 200 - 400,- Kč, kterou klub hradí za každého člena klubu. Konkrétní výši a podmínky platby členských příspěvků naleznete pod tímto textem.

Kolik platit?

hráči a hráčky mini U11 a starších kategorií 

6.500 Kč

4.600,- Kč

klubové Přípravky (tzn. U10, U9)

4.100 Kč

2.900,- Kč

Basketbalová školička, Pohybové kroužky na ZŠ

1.600 Kč

1.150,- Kč

Trenér resp. aktivní člen klubu - ne hráč(ka)

500,- Kč

Dítě trenéra resp. aktivního člena klubu - ne hráče / hráčky

1000,- Kč

Neaktivní člen klubu

100,- Kč

Členský příspěvek - platí aktivní členové klubu = mezi aktivními členy patří trenéři, funkcionáři, hráčky a hráči řádně registrovaní pod hlavičkou klubu nebo hostují v jiném klubu a provozující pravidelnou, aktivní činnost organizovanou klubem. 
Snížený členský příspěvek - snížená výše členských příspěvků se týká všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy klubu. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy, kteří mají vlastní příjem.
Neaktivní členové - Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem.

Jak platit?

Zaslat na účet: 2000054673/2010
Variabilní symbol: Rodné číslo bez lomítka
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 1.9. – 31. 10. 2023

Jiná platba než na účet není akceptována!!!

Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení níže uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována.
Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na info@basketzdarns.cz