Domácí utkání, klubové akce...

Změna začátků utkání vyhrazena.
Sledujte místní tisk nebo nástěnku na hale na Stalingradě.