Rodinné sportování s Vlky

je volnočasový projekt pro ČLENY I NEČLENY našeho klubu nabízející bezpečné pohybové aktivity v době pokračujícího nouzového stavu za dodržení vládních nařízení a zdravotních doporučení. 

Ve snaze podpořit aktivní zdravotní pohyb a sportování dětí jsme pro naše členy, rodiče i veřejnost připravili venkovní aktivity  v rekreačním areál Pilák. V rekreačním areálu Pilák naleznete celkem 11 venkovních aktivit pro děti 5 - 15 let případně pro celé rodiny, s využitím různých sportovního pomůcek. Každé připravené stanoviště nabízí 3 - 6 aktivit různé obtížnosti pro děti různého věku.  

Detailní popis jednotivých stanovišť a možnosti využití pomůcek na nich najdete přímo v areálu Pilák na odhodových kobercích pro Frisbee golf nebo na stránce projektu.  U každého stanoviště jsou k dispozici míče nebo pomůcky pro vyzkoušení jednotlivých cviků

(pomůcky pro projekt "Rodinné sportování s Vlky" poskytuje BK Vlci Žďár. Prosíme všechny děti, rodiče, sportovce, aby pomůcky využívali s opatrností a vraceli je na připravená místa). 

Při přípravě projektu jsem důsleně dbali na Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření, které mj. nařizuje:

2.    pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
c)    cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
usnesení vlády ČR č. 216