Regeneračně - rekondiční plavání pro naši mládež

V minulém týdnu jsme oslovili rodiče dětí sportujících v našem klubu s dotazníkem týkajícím se rozšíření sportovního programu klubu o REGENERAČNĚ - REKONDIČNÍ PLAVÁNÍ pro holky a kluky. I díky výraznému zájmu ze strany rodičů a dětí dochází od 2. února ke spuštění této části sportovního programu. Pod vedením instruktorky plavání a trenérů klubu budou moci holky a kluci pravidelně plavat, regenerova a pečovat tak o svoje tělo a zdraví. 

Plavecká dráha ve žďárském bazénu bude k dispozici 2x týdně a jedná se konkrétně o tyto dny a časy:
neděle 18:00 - 19:00 hod
středa 18:00 - 19:00 hod

V těchto dnech a časech bude v bazénu přítomna instruktorka plavání, která bude pro přihlášené zájemce zajišťovat plavecký program / aktivity ve vodě, včetně možnosti zlepšit plaveckou techniku pro začínající plavce. 
Více o regeneračně-rekondičním plavání, jakým způsob se registrovat a přihlašovat atd. najdete na stránce Plavání BK Vlci v sekci Akce klub. 

Již delší dobu jsme v rámci klubu diskutovali rozšíření sportovního programu i o jeho regeneračně rekondiční část. Po nabídce ranních individuálních tréninků, tak doplňujeme další dílek, kterých je součástí koncepce klubu. Cílem je podpořit komplexní a zdravý růst a rozvoj našich kluků a holek. Možnost regenerace vnímám jako důležitou součást sportovního tréninku a jsem rád, že ji můžeme našim členům nabídnout v kombinaci s odborným vedením licencovanou instruktorkou plavání.
Roman Bednář, hlavní trenér klubu