POZVÁNKA na Valnou hromadu BK Žďár nad Sázavou

POZVÁNKA na Valnou hromadu BK Žďár nad Sázavou, která se bude konat dne

30. 8. 2022 od 17:00 hodin (prezentace v 16:45)

v klubovně haly 2. ZŠ, Komenského 973/4, Žďár nad Sázavou
 

Programu:

 1. Zahájení, schválení programu                    
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Volba volební komise
 5. Zpráva o činnosti klubu
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2021-2022
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Diskuze
 10. Volba výkonného výboru
 11. Volba kontrolní komise
 12. Usnesení z Valné hromady BK Žďár
 13. Závěr

Ve Žďáře nad Sázavou 27.7.2022

Sdílejte článek na svém profilu, stáčí dole vybrat vaši oblíbenou sociální síť.