Sportovní středisko mládeže pro žďárské vlčice

Dynamický vzestup mládežnických kategorií žďárského Basketbalového klubu má pozitivní odezvu na nejvyšších místech. Díky splnění všech podmínek dosáhla dívčí složka do 15 let na statut Sportovního střediska mládeže. „Myslím, že Česká basketbalová federace vnímá posun a dynamiku žďárského klubu,“ říká šéftrenér mládeže Roman Bednář, kterého v dvojrozhovoru doplňuje předseda BK Tomáš Martinec.
"Jedním z našich cílů bylo stát se Sportovním střediskem a jsme rádi, že se nám to podařilo. Potvrzuje to, že jdeme správným směrem a otevírá nám to další možnosti."
Tomáš Martinec, předseda klubu

Od ledna 2023 získal klub od České basketbalové federace statut Sportovního střediska mládeže
(SpS). Co to pro běžný chod znamená?

Martinec: Když jsme klub převzali, chtěli jsme ho rozvíjet jak kvantitativně, tak kvalitativně. V posledních pěti letech se podařilo značně zpřetrhané ročníky doplnit a zajistit u žáků a minižáků návaznost, s čímž jsme maximálně spokojení. Jedním z našich cílů bylo stát se Sportovním střediskem a jsme rádi, že se nám to podařilo. Potvrzuje to, že jdeme správným směrem a otevírá nám to další možnosti například tím, že získáme finanční prostředky na poloprofesionálního trenéra, který bude úzce spolupracovat s už delší čas fungujícím profesionálním trenérem Romanem Bednářem. 

Česká basketbalová federace Vlkům přiklepla SpS pro dívčí složku U15 a mladší. Kdo bude hlavním trenérem SpS?
Martinec: Poloprofesionální trenérkou se stala Věrka Stočková, která má všechny potřebné kvalifikace, odbornost a dlouholetou praxi. Bude zodpovědná za kategorie U10, U11, U12 a k tomu vede pohybovou přípravku na ZŠ Palachova. Samozřejmě přebírá část agendy týkající se dívčí sekce klubu ve vztahu k ČBF. 
Bednář: Jsem hlavně rád, že společně můžeme klub ještě víc rozvíjet a tím nemyslím pouze trénování. Jeden profi trenér je schopen zajistit kvalitní sportovní chod klubu, dva nebo tři už ho zase mohou posunout mnohem dál. Samozřejmě ve spolupráci s ostatními, vždyť aktuálně v klubu aktivně působí přes 20 trenérů. 

Jak si stojíme v rámci Kraje Vysočina?
Bednář: V dívkách jsme ze strany České basketbalové federace jediný klub, který má jakýkoliv statut, což odráží i realitu v kraji.

Tomáš Martinec, předseda klubu

Skvělých výsledků dosahují i naši chlapci, kteří by rovněž SpS mohli být. Nebyla možnost získat SpS pro obě kategorie?
Bednář: Žádali jsme pouze o dívčí kategorii, kde je to z našeho pohledu smysluplnější. Podmínky pro dívčí a chlapecké složky se totiž diametrálně liší. Federace při naší žádosti mimo jiné ocenila i dlouhodobou práci na vzdělávání trenérů, jejichž kvalitu se snažíme neustále zvyšovat a tím následně zlepšovat úroveň a fungování klubu. Nicméně není od věci zmínit, že bez problémů splňujeme všechny požadavky i pro chlapeckou složku.

„Myslím, že Česká basketbalová federace vnímá posun a dynamiku žďárského klubu.“
Roman Bednář, místopředseda klubu

Dalším zajímavým projektem klubu jsou Trenéři do škol. Jak jste s jeho fungováním spokojení?
Martinec: Naši trenéři se v prvním pololetí díky podpoře MŠMT a klubu podíleli na vedení tělesné výchovy na základních školách spolu s učitelkami daných tříd. Reakce jsou velmi pozitivní. Je to další možnost, jak pohybově rozvíjet děti ve městě, oslovit je a nalákat na odpolední pohybové kroužky. Na podzim byl projekt financován díky podpoře Národní sportovní agentury, v lednu jsme ho museli pokrýt z klubového rozpočtu. Nyní čekáme, jak se ve 2. pololetí nastaví podpora ze strany ministerstva, protože nejde o levnou záležitost.

Roman Bednář, hlavní trenér BK

Když jsme u těch kroužků… Můžete připomenout, jak fungují?
Bednář: V rámci ZŠ Švermova a ZŠ Palachova jsme jednou z nabídek volnočasových aktivit pro děti z 1. až 3. tříd. Trenér si vyzvedne děti v družině, dovede je do tělocvičny a věnuje se jim. Pohybově rozvojové kroužky fungují pro celý Žďár, protože na naší klubové hale u 2. ZŠ máme basketbalovou
školičku zejména pro děti ze dvou přilehlých škol. Zakládáme si na tom, že nejde o basketbal, ale multisport. Děti rozvíjíme ve všech ohledech, jde primárně o jejich pohybovou gramotnost, kterou následně využívají ve sportovních přípravkách, a to nejen našeho klubu. U takto malých dětí opravdu nevíte, pro co se v budoucnu nadchnou, a proto jim chceme otevřít dveře dokořán, ať se mohou s rodiči rozhodnout.

Vlci už delší dobu spolupracují se dvěma trenérkami, které se starají o zdraví dětí. Uvažujete nad dalším rozvojem v tomto směru?
Martinec: Pevnou součástí basketbalových tréninků je kondiční trenérka Zuzana Fejtová, které přejeme rychlou rekonvalescenci po nepříjemném úrazu, a instruktorka plavání Romana Polívková. Obě skvěle zapadají do myšlenky komplexního rozvoje hráčů našeho klubu a jsme za ně moc rádi. Jde o profesionálky, které ví, co dělají. Rádi bychom nabídli například i další služby, například fyzioterapeuta, ale to je hodně nákladná věc. Pokud by se našel sponzor ochotný na něj přispět, byla by to další z možností, jak servis pro hráče posunout.

autor: Jiří Bubák