Seminář basketbalových trenérů – Žďár nad Sázavou

Seminář basketbalových trenérů – Žďár nad Sázavou

V neděli 11.2.2018 proběhl ve Žďáře nad Sázavou seminář basketbalových trenérů se zaměřením na minibasketbalové kategorie do 13ti let. V průběhu semináře byla prezentování dvě témata, obě týkající se přístupu a výchovy mladých hráček a hráčů se zaměřením především na rozvoj jejich dovedností – pohybových i mentálních. Celkem 47 účastníků semináře tak mohlo vyslechnout teoretický úvod k oběma tématům z úst metodika České Basketbalové Federace (ČBF) Romana Bednáře, který v oblasti Vysočiny působí. Spolu s ním se při semináři představil a svoje myšlenky prezentoval metodik mládeže FAČR a vedoucí kurzu UEFA Lukáš Růžička. Konkrétně se lektoři zaměřili na prezentaci „Možností rozvoje herního myšlení a spolupráce v oblasti minibasketbalu“ (Bednář) a „Rozvoj obecných pohybových dovedností jako základu pro trénink dětí“ (Růžička). 

Po úvodním teoretickém vstupu do problematiky a vypíchnutí některých důležitých zásad pro organizaci a zaměření tréninku dětí proběhla na ploše basketbalové haly praktická část, tzn. ukázky možných cvičení pro kategorii minibasketbalu. Přítomní trenéři tak mohli vidět v akci hráče a hráčky ve věku 8-13 let, žďárského klubu BK Vlci Žďár a udělat si představu jak jednotlivá cvičení a postupy fungují u různě starých dětí. 

V první polovině semináře věnující se hernímu myšlení a spolupráci byly vedle těchto oblastní rozvoje zmíněny i další oblasti, ve kterých je možno s dětmi pracovat a rozvíjet tak jejich celkovou zdatnost a připravenost pro další basketbalový růst. Trenér Bednář tak spolupráce a soustředění zmínil i samostatnost, rozhodování, časoprostorovou orientaci a zodpovědnost ve hře i v tréninku jako „mentální dovednosti“, které je možno u děti cíleně rozvíjet a vytvořit tak základ pro efektivní systematický trénink v pozdějším věku.

Lukáš Růžička měl pak úlohu ještě o trochu složitější a to přesvědčit trenéry o dlouhodobém a pozitivním efektu rozvoje dovedností pro mladé sportovce a o nutnosti zařazení tohoto způsobu tréninku v dostatečném objemu to jednotlivých TJ. V etapě základního tréninku, ve které se děti v tomto věku nacházejí je osvojení co největšího počtu pohybových dovedností klíčové.  „Na začátku jsem chtěl ukázat nějaké hry na zahřátí, na začátek TJ, kdy chci, aby hráči aktivovali kognitivní funkce a rozhodování a rychlé reagování. Pak to byla „klasika“ rychlost, síla mj. i formou úpolů a koordinace na žebřík. Hlavně kombinace rychlosti a změn směru s obratnostními prvky pomáhá současně rozvíjet i sílu“, podotkl ke svému výstupu Růžička.

Že prezentované myšlenky a cvičení přítomné trenéry zaujali, potvrdili i reakce od trenérů na tribuně v průběhu semináře a po něm. Za všechny svůj pohled na seminář pěkně shrnul Luděk Fadrný z Havlíčkobrodské Jiskry, který reagoval: „Když se zamyslím, co všechno po stránce pohybu naši hráči umí a v tomto věku by už mohli umět, rozhodl jsem se ještě více do tréninku zařadit věci k rozvoji dovedností jako takových. Zaujali mě především koordinační cvičení a cvičení na rozvoj síly.“

Po 3,5 hodinách semináře, opouštěli trenéři basketbalovou halu ždárských vlků s myšlenkami a impulsy pro trénink malých baskeťáků, kluků a holek v jejich týmech.  Z celého semináře byl pořízen videozáznam, který bude následně ve spolupráci s ČBF prezentován i pro další trenéry (mini)basketbalu ČBF.

Poděkování za pomoc při organizaci semináře patří i basketbalovému klub BK Vlci Žďár nad Sázavou.