Příspěvky - informace pro členy

Vážení Rodiče, Členové klubu, 
předkládáme Vám aktuální informace týkající se platby členských příspěvků za sezónu 2020-21, spolu s krátkým doplňujícím stanoviskem od předsedy klubu. Výbor klubu, tak ústy svého předsedy reaguje na aktuální situaci v oblasti sportu resp. v organizaci sportovní činnosti a její výhled pro nejbližší měsíce.

"Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronaviru je prakticky od září 2020 znemožněno neprofesionálním sportovním klubům trénovat a účastnit se soutěží. Do současné doby proběhlo v mezidobí sice několik tréninků, snažíme se být stále v kontaktu, prezentujeme video cvičení apod., ale basketu se v plné míře věnovat nemůžeme. Je předpoklad, že současná omezení budou pokračovat. Většina členů klubu zaplatila příspěvky v plné výši, někteří částečně. Aby mohl klub řádně dle svých Stanov fungovat, je povinností každého člena zaplatit členský příspěvek. To je i podmínkou pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu. Zároveň musíme hradit jako klub členské příspěvky České basketbalové federaci, a to za každého člena. 

Chtěl jsem vás touto cestou informovat, že za předpokladu, kdy restrikce ohledně sportu budou pokračovat a nebude umožněno účastnit se tréninků a soutěží, budou vám v měsíci květnu vráceny uhrazené členské příspěvky, a to po odečtení částky 100,-Kč u těch hráčů, kteří se neúčastní soutěží a nemají registrační průkaz, a o částku 500,-Kč u těch, kteří se soutěží jinak účastní a mají vystaven registrační průkaz. Pokud tedy někdo uhradil příspěvky na sezonu 2020/2021 ve výši 4 800,-Kč, bude mu zpět na účet zasláno 4 300,-Kč. 

V případě, že restrikce v krátké době pominou a trénovat nebo i hrát soutěže bude umožněno, bude vám po skončení sezony vrácena poměrná část příspěvků za období, kdy sportovat nebylo možné.

Příspěvky na sezonu 2021/2022 budou vybírány až podle aktuální situace v měsíci září 2021."

Mgr. Tomáš Martinec
předseda klubu