Děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2021

Blíží se závěr roku, a tak je na místě poděkovat zejména všem trenérkám, trenérům a asistentům, za jejich náročnou práci, kterou v klubu odvádí. Výsledkem jejich práce je nebývale početná členská základna od nejmenších vlčat až po dospělá družstva, a také samozřejmě výsledky, kterých dosahují v jednotlivých soutěžích. Někdy se daří více, někdy se naše očekávání nedaří plnit tak, jak bychom si přáli, ale o tom přeci sport je. A tak děkuji všem hráčkám a hráčům klubu za jejich přístup, odhodlání, bojovnost a vytrvalost. 

Poděkování patří i všem rodičům, fanouškům, sponzorům. Bez vaší spolupráce a podpory by naše úsilí bylo o hodně těžší a složitější. Jsem přesvědčen, že zejména každé dítě, když je v zápase hlasitě povzbuzováno a na jeho konci odměněno bouřlivým potleskem, je to pro něj motivující a posilující.

Všem tedy přeji klidné Vánoce, plné pohody a radosti. Do nového roku 2022 vstupujme s úsměvem, odhodláním a hlavně pevným zdravím. 

Mgr. Tomáš Martinec
předseda BK Žďár nad Sázavou,z.s.