Co přinášejí videa od trenérů našeho klubu

Vážení Rodiče,
Vlci, Vlčice a Vlčata,

 s ohledem na aktuální situaci a její očekávaný vývoj, bude i nadále trenérský tým našeho klubu připravovat tréninková videa pro individuální cvičení doma nebo venku. Videa mají být především inspirací a doplněním cviků a cvičení, které si kluci a holky pamatují z tréninku. Veškerá videa zpracovaná trenéry klubu najdete ve Videosekci na klubovém webu (https://www.basketzdarns.cz/videosekce).

 S ohledem na různé možnosti a především požadavky jednotlivých věkových kategorií, se v jednotlivých videích věnujeme především cvičením a oblastem pohybového rozvoje, které lze provádět doma, jsou často nenáročné na pomůcky a především tvoří základ pro další pohybový rozvoj a růst. U videí pro děti z minižákovských kategorií (které lze určitě využít i pro děti z přípravek) to bude především o koordinaci, hbitosti, citu pro míč(e), případně pak o stabilitě, prostorové orientaci, vnímání vlastního těla a péči o něj. Pro kluky a holky ze starších minižákovských a žákovských kategorií pak budou navíc zařazovány i cvičení a cviky na rychlost, hbitost, dynamiku dolních končetin, které budou obsahovat výraznější kondiční prvek.

Je samozřejmé, že cviky na koordinaci mohou a měli by využít i starší kluci a holky a stejně tak si mohou vyzkoušet a zacvičit zase mladší vlčata cviky na rychlost, hbitost atd. Všechny cviky je možno obměňovat, měnit atd. Obzvláště u cvičení s míčem/ míčkem je žádoucí aby děti používali různé míčky – tenisový, florbalový, basketbalový, volejbalový, fotbalový, případně ponožku a průběžně je střídali.

Překážky, kloboučky a dalšími pomůckami, které se na videu objeví lze samozřejmě nahradit. Místo kloboučků a kuželů lze použít kelímky od jogurtů, květináčky, hranoly apod. Místo překážek pak nějaké šanony, desky na papíry nebo větší knížku, atlas a podobně. Věřím, že v tomto směru si s dětmi poradíte a i tato příprava na cvičení bude zajímavá.

Berte tedy prosím předkládaná videa jako nabídku možností, inspiraci a výzvu. U mladších dětí a především u cvičení na koordinaci, cit pro míč nebo stabilitu je velmi důležitá snaha, a počet opakování každého cviku resp. délka provádění včetně chyb a špatných provedení. Obzvláště u nových a koordinačně náročnějších cvičení není reálné, aby děti všechno zvládli správně. Právě naopak, určitá chybovost je důkazem toho, že pro děti je cvičení stimulující a rozvíjející. Cílem by u těchto cvičení NEmělo být 1, 3 nebo 5 správných provedení. Ale spíše 20 nebo klidně 50 opakování s tím, že i polovina provedení nebude dokonalá. Cenní se především snaha, soustředění a již zmíněný počet pokusů či provedení.

Druhou skupinou cviků a cvičení, které chceme na videích prezentovat, jsou cvičení na rychlost a hbitost. I v této oblasti samozřejmě pracujeme s omezeními, především prostorovými. Není tak reálné rozvíjet maximální rychlost běhu a podobně (pokud se nebudeme bavit o videích, která se budou týkat venkovních prostor). Většina cvičení tak bude o dynamickém opakovaném provedení na malém prostoru ve více kratších sériích. Různé typy poskoků, přeskoků, krokových variací stejně jako pohyby celého těla ve vertikálním směru jsou obecně náročné a stimulující. Obměny, různé kombinace a variace by pak měli být prostorem pro individuální uchopení nabízených cviků každým klukem či holkou.

Ano uvědomujeme si, že cvičení a jejich provedení nebudou vždy dokonalá, že neobsáhneme vše, co by v tuto chvíli děti v oblasti pohybu potřebovali. Hledáme ale cestu, jak je motivovat a ukázat dětem (i vám rodičům) možnosti, bez toho abychom děti chtěli držet v nějakém striktním režimu individuálního tréninkového plánu, který po nich bude chtít každý den 90 minut soustředěného intenzivního tréninku. Toto není cílem. Čím nižší věk dítěte, tím obtížnější by bylo takový plán připravit. Obzvláště v minižákovských kategoriích jsou potřeby jednotlivých dětí odlišné a v tomto směru současná nabídka v tréninkových videích dává prostor pro zaměření se na jednotlivé oblasti pro rozvoj.

Některá cvičení lze provádět regulérně ve venkovním prostředí stejně jako ve vnitřním. Stejně tak, lze i v současných podmínkách vyrazit a ven a třeba ve dvojici s kamarádem odběhat, odsprintovat a odskákat něco venku. Za sebe i ostatní trenéry toto doporučuji ze všech možných důvodů. I pro tento typ aktivit bychom chtěli s trenéry nějaké podněty zpracovat.

Součástí celého balíčku týkajícího se pohybu holek a kluků je samozřejmě neorganizovatelná část pohybu venku. Pokud děti vyrazí něco „vymýšlet“ ven, není třeba cokoliv dalšího. Tyto spontánní pohybové aktivity jsou stejně důležité jako více či méně řízený proces rozvoje, třeba s podporou tréninkových videí. 

Doufám a přeji si, aby i námi předkládaná videa, spolu s vaší aktivitou a podněty z jiných zdrojů pomohli udržet děti ve zdraví, v pohybu a kondici. Současně Vám chci nabídnout možnost konzultace nad danou problematikou. Pokud chcete, kontaktujte mě na níže uvedeném tel. čísle nebo e-mailové adrese, rád vám poradím a pomůžu, bude-li to v mých silách a schopnostech.

Závěrem pak malá výzva - pokud doma natočíte zajímavé a inspirativní video, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte a my je rádi zveřejníme na klubovém webu.

s přáním pevného zdraví a klidné mysli

Roman Bednář
hlavní trenér BK Vlci Žďár
mob. 776 286 428
rombed1@gmail.com